Att få en husbesiktning i Stockholm utförd

I samband med att man säljer sin villa bör man se till att den är i ett gott skick och att det inte finns några dolda fel. Det är därför att rekommendera att man beställer en husbesiktning i Stockholm om huset ligger i detta område. Besiktningen undersöker om det finns risk för mögelangrepp eller vattenskador på ett noggrant sätt, så att köparen inte får ett hus som har denna typ av fel. Man kontrollerar även om huset har utsatts för ohyra eller insektsangrepp.

De skador som eventuellt kan hittas vid en husbesiktning Stockholm kan föranleda en sanering eller en renovering av huset, som då ska ske på säljarens bekostnad. En husbesiktning i Stockholm kan även vara nödvändig i samband med avslutet av en nyproduktion av en villa eller annan fastighet. Detta för att se till att nybyggnationen inte är behäftad med några byggnadsfel som inte kan ses med blotta ögat.

Val av besiktningsman vid en husbesiktning

Det är viktigt att man noggrant väljer den besiktningsman som man ska anlita vid en husbesiktning i Stockholm. Kontrollera helst om denne har en lång erfarenhet och har varit i branschen under en längre tid. Detta är viktigt för att besiktningen ska vara giltig, i synnerhet när man gör den i samband med en husförsäljning.

Ibland kan fel upptäckas även efter det att en husbesiktning i Stockholm har utförts. Det rör sig då om fel som är svåra att upptäcka med blotta ögat, det vill säga dolda fel som en besiktningsman kan missa. Detta kan leda till en ansvarstvist för säljaren och vissa besiktningsfirmor bistår därför vid en domstolsförhandling i dessa typer av frågor. Kontrollera därför alltid noga om denna typ av skydd finns innan du väljer besiktningsman.