HLR utbildningar

HLR är en förkortning för hjärt- och lungräddning och är en behandling som man utför på en medvetslös person eller på någon som inte andas. Att kunna utföra hjärt- och lungräddning kan vara väldigt bra eftersom många människor inte vet vad man ska göra när en person plötsligt kollapsar. Vid många fall måste personen behandlas direkt och har inte tid att vänta på att en ambulans ska hinna fram. I dessa fall är en hjärt- och lungräddning otroligt viktigt och skulle kunna vara det som räddar personen. Det finns därför många utbildningar inom hjärt- och lungräddning som man skulle kunna ta. http://cardius.se/utbildningar/ är ett exempel på en hemsida där företaget erbjuder utbildningar inom hjärt- och lungräddning. De lär ut hur man bör bete sig vid en nödsituation samt hur man utför självaste hjärt- och lungräddningen. Samtidigt försöker de även få deltagarna att ha så roligt som möjligt under utbildningen.

Utförande av HLR

Vid en utbildning av hjärt- och lungräddning är det mycket som man lär sig. Självaste hjärt- och lungräddningen går till på det sätt att personen som utför hjärt- och lungräddningen vanligtvis trycker 30 gånger på personens bröstkorg. Därefter genomför man inblåsningar i antingen personens mun eller näsa för att hjälpa till med andningen. Detta kalls för mun-mot-mun metoden. Efteråt börjar man trycka på bröstkorgen igen. Tryckningarna bör helst ha en hastighet på två tryck under en sekund och med en kraft tillräckligt stor för att bröstkorgen ska sänkas cirka 5-6 centimeter.

Några avbrott görs inte utan endast när man ska genomföra inblåsningar. Hjärt- och lungräddningen pågår på detta sätt kontinuerligt tills ambulanspersonal tillkommer, även om man inte märker några tecken på att personen har börjat andas. Detta utförande återställer dock väldigt sällan hjärtans slag men om man utför den korrekt kan man skapa tillräckligt god blodcirkulation att det skyddar hjärnan.